PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

  • 22 มกราคม 2564
  • ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำโดย คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY