PROMOTION &ACTIVITY

ไหว้พระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

  • 11 กุมภาพันธ์ 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมไหว้พระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 และร่วมงาน “สักการะเทพเจ้า เสริมมงคล เพิ่มรัก ตรุษจีน” ซึ่งทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้อัญเชิญรูปเหมือนเทพเจ้าจีนมาประดิษฐาน ณ บริเวณชั้น 2 ข้างโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ขอพร รับทรัพย์ สมความปรารถนาในความรัก เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ให้โชคดีตลอดปีวัวทอง

PHOTO GALLERY