PROMOTION &ACTIVITY

“ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมใจช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ”

  • 10 กุมภาพันธ์ 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร,  คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ ได้นิมนต์ พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาฉันท์ภัตตาหารเพลภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน และร่วมสมทบทุนถวายจตุปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่รอการรักษา และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยของบิดามารดา เป็นจำนวนเงิน  200,000 บาท , ถวายข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคกับทางศูนย์การค้าฯ ในงานชีวิตเปี่ยมสุข ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 อีกด้วย ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY