PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตรวจเยี่ยมชมศูนย์อาหาร Food Collection และร้านอาหาร MK ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       นายประจวบ แสงดาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และทีมงาน ตรวจเยี่ยมชมศูนย์อาหาร Food Collection และร้านอาหาร MK ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการเพิ่มการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พร้อมติดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY