PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

  • 23 กุมภาพันธ์ 2564
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ประธานโอทอปพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY