PROMOTION &ACTIVITY

อบรมหลักสูตร "สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร"

  • 8 มีนาคม 2564
  • ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร "สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร" โดยมี คุณประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา คุณกรรณิการ์ มหาวิจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา คุณวิมล เลาหภิชาติชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คุณสุเทพ เทพแจ่มใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณสันติ โฉมยงค์ เภสัชกรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลเมืองอโยธยา, ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัส ร่วมเปิดการอบรม
       
       สำหรับการอบรมหลักสูตร "สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY