PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองรับผู้ป่วยโควิด-19”

  • 20 เมษายน 2564
  • โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 ทั้ง 2 แห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี คุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติรับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

PHOTO GALLERY