PROMOTION &ACTIVITY

มอบน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด และขนมจากร้านบองชู ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

  • 21 เมษายน 2564
  • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด และขนมจากร้านบองชู สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายแพทย์อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนางถนิตชม เกาะเรียนไชย หัวหน้าพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนรับมอบ

PHOTO GALLERY