PROMOTION &ACTIVITY

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ

 • 11 - 14 พฤษภาคม 2564
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
อยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 
 1. โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อำเภอนครหลวง
 3. โรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย, โรงพยาบาลภาชี อำเภอภาชี
 4. โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย
 5. โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
 6. โรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก
 7. โรงพยาบาลมหาราช อำเภอมหาราช
 8. โรงพยาบาลบางปะหันอำเภอบางปะหัน
 9. โรงพยาบาลบางบาล อำเภอบางบาล
 10. โรงพยาบาล ผักไห่ อำเภอผักไห่
 11. โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา
 12. โรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
 13. โรงพยาบาลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน
 14. โรงพยาบาลบางไทร อำเภอบางไทร
 15. โรงพยาบาลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง

PHOTO GALLERY