PROMOTION &ACTIVITY

รพ.อยุธยา,สาธารณสุขจังหวัดฯ และอยุธยาซิตี้พาร์ค เตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชั้น 2 The Hall Ayutthaya City Park

  • 18 พฤษภาคม 2564
  • ชั้น 2 หน้า The Hall
       นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , คุณอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาลบาลพระนครศรีอยุธยา  ได้เดินทางมาที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ภายใน  The Hall Ayutthaya City Park บริเวณชั้น 2  ซึ่งมีพื้นที่รองรับกว่า 2,000 ตารางเมตร  สำหรับเป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

PHOTO GALLERY