PROMOTION &ACTIVITY

Realme Shop พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

  • วันนี้เป็นต้นไป
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด คุณโสภา พงษ์จะโปะ ผู้จัดแผนกการบริหารงานเช่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับร้าน Realme Shop โดยมีคุณกัลยรัตน์ ศรวณีย์ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วน แพลตตินั่ม แกดเจ็ต จำกัด คุณวีระ Regional Director คุณพิมพ์นภัส บุญโสภณมนัส Brand Shop Manager และคุณอัญมณี Assistant Service Manager รับมอบช่อดอกไม้

Realme Shop ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY