PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลวังน้อย”

  • 7 กรกฏาคม 2564
  • โรงพยาบาลวังน้อย
      ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด มอบให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลาการทางการแพทย์ทุกท่าน โดยมี คุณธิทัย สัจจาวงศ์วณิชย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลวังน้อย เป็นผู้แทนรับมอบ

#รักอยุธยารักบ้านเรา #อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ

PHOTO GALLERY