PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งกำลังใจให้โรงพยาบาลอุทัยต่อเนื่อง”

  • 14 กรกฏาคม 2564
  • โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด มอบให้แก่โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน โดยมี นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย เป็นผู้แทนรับมอบ

#รักอยุธยารักบ้านเรา #อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ

PHOTO GALLERY