PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพิ่มความมั่นใจผู้ใช้บริการ

  • 22 กรกฎาคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพิ่มความมั่นใจผู้ใช้บริการ พวกเรา..พนักงานอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมให้บริการอย่างปลอดภัย ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้และจะสู้ไปด้วยกัน

#อยากเห็นรอยยิ้มของทุกคนอีกครั้ง #อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ #รักอยุธยารักบ้านเรา

PHOTO GALLERY