PROMOTION &ACTIVITY

มอบน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์

  • 23 สิงหาคม 2564
  • ณ โรงพยาบาลสนามอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์ ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

#อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ #อยุธยาการ์ดอย่าตก

PHOTO GALLERY