PROMOTION &ACTIVITY

"สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดโรงครัวจิตอาสา มอบอาหารแก่บุคลากรทางแพทย์ ประชาชนชาวอยุธยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ"

  • 13 สิงหาคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีเปิด "โรงครัวจิตอาสา โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน" เพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จิตอาสา และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

       โดยมี คุณนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา คุณวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และนายแพทย์พันธนศักย์ มหายศนันท์ แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลราชธานี ร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 600 กล่อง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่มาบริการฉีดวัคซีน “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33”, โรงพยาบาลราชธานี "ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อคนอโยธยา" และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

#อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ #อยุธยาการ์ดอย่าตก

PHOTO GALLERY