PROMOTION &ACTIVITY

สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค มอบให้ศูนย์พักคอย AEC Trade Center ประตูน้ำพระอินทราชา

  • 11 สิงหาคม 2564
  • ศูนย์พักคอย AEC Trade Center ประตูน้ำพระอินทราชา
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค มอบให้ศูนย์พักคอย AEC Trade Center ประตูน้ำพระอินทราชา โดยมี คุณสุโชติ อัศวโนดม นายกเทศมนตรีตำบลพระอินทราชา เป็นผู้รับมอบ

#อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ #อยุธยาการ์ดอย่าตก