PROMOTION &ACTIVITY

มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชธานี โรงแรมวรบุรี

  • 11 สิงหาคม 2564
  • ณ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชธานี โรงแรมวรบุรี
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชธานี โรงแรมวรบุรี โดยมี นายแพทย์ ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี รับมอบ

#อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ #อยุธยาการ์ดอย่าตก

PHOTO GALLERY