PROMOTION &ACTIVITY

เทศบาลเมืองอโยธยา เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

  • 10 สิงหาคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองอโยธยา ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และโรงพยาบาลราชธานี จัด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อคนอโยธยา” ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY