PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์คให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม

  • 25 ตุลาคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมทบทุนช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

PHOTO GALLERY