PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม. 33

  • 5 พฤศจิกายน 64
  • ชั้น 2 The Hall
                 ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 84 แพ็ค (1,008 ขวด) ให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มารับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -18 พฤศจิกายน และวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 โดยมี คุณสมลักษณ์ จรัสเพ็ชร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ คุณไพเราะ มากรุ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค