PROMOTION &ACTIVITY

สำรวจมาตรการ​ป้อง​กัน​และ​ควบคุม​โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ​ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  • 8 พฤศจิกายน 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับคุณธนัช อัมวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณสศิธร รื่นเวช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุษบา จิตบรรจง เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอโยธยา ในการลงพื้นที่สำรวจมาตรการ​ป้อง​กัน​และ​ควบคุม​โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ​ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ โลตัส และโรบินสัน ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการ ได้รับฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด

PHOTO GALLERY