PROMOTION &ACTIVITY

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

  • 16 ธันวาคม 2564
  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับท่านวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา