PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ ปางช้าง แลเพนียด ไปมอบขอบขวัญให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

  • 24 ธันวาคม 2564
  • โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ ปางช้าง แลเพนียด นำขบวนความสุข น้องช้าง 5 เชือก เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และบัตรส่วนลดชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซินีเพล็กซ์ ไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นำทีมโดย คุณเรียงทองบาท มีพันธุ์ ผู้บริหารปางช้าง แลเพนียด และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วยทีมแซนต้า แซนตี้ และน้องสราญ ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค งานนี้ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ แล้วชื่นใจสุดๆ

PHOTO GALLERY