PROMOTION &ACTIVITY

มอบน้ำดื่มและตุ๊กตา (จากโครงการตุ๊กตากอดอุ่นปี4) ให้กับน้องๆ ในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “Time For Nature : Youth Power Can Do”

  • 20 กันยายน 2565
  • โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
       อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่มและตุ๊กตา (จากโครงการตุ๊กตากอดอุ่นปี4) ให้กับน้องๆ ในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “Time For Nature : Youth Power Can Do” พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี คุณนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY