PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิด โครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ปีการศึกษา 2565 (2022 VEC Railway Camp)

  • 20 กันยายน 2565
  • ชั้น 2 “The Hall”
       ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร และผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ปีการศึกษา 2565 (2022 VEC Railway Camp) ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY