PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดตลาดนัดศึกษา EP.2 เปิดตลาดนัดสีเขียว สร้างรายได้ เสริมประสบการณ์จริงให้น้องระหว่างเรียน”

  • 17 มีนาคม 2566
  • Event Park B ลานจอดรถด้านหลัง
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(ARUBI) สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ Chill Market จัดกิจกรรม “ตลาดนัดศึกษา EP.2 : Green Market” เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ขายของสร้างอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2565 บริเวณ Event Park B ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ARUBI) และคุณอภิสันต์ โรจน์รุ่งศิริกุล ผู้จัดงาน Chill Market ร่วมพิธีเปิดงาน

       กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ออกบูธจำหน่ายสินค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green Market ตลาดนัดสีเขียว ของนักศึกษาจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ARUBI) สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ประกอบการจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และตลาดนัด Chill Market  ที่นำสินค้า Green Product ต่างๆ มาจำหน่าย อาทิ พืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ, Green Tree การจำหน่ายต้นไม้, Green Food อาหารคลีน อาหารที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีกิจกรรมพิเศษ มอบให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้าภายในงานครบ 200 บาท ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Workshop เพ้นท์ลายกระเป๋าผ้า ฟรี… เพียงวันละ 50 ใบ เท่านั้น!!  พร้อมรับฟังการแสดงดนตรีโฟล์คซองไพเราะ และกิจกรรมความสนุกมากมายตลอดการจัดงาน

PHOTO GALLERY