PROMOTION &ACTIVITY

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

  • 12 สิงหาคม 2566
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

PHOTO GALLERY