PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมด้วยช่วยเมืองอยุธยาสะอาด”

  • 16 สิงหาคม 2566
  • ถนนอโยธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “อยุธยาเมืองสะอาด” ช่วยกันเก็บขยะ, ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณถนนอโยธยา โดยการนำของท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาดกันอย่างสามัคคี

PHOTO GALLERY