PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาจัดแข่งขันเต้นแอโรบิคเยาวชน”

  • 17 สิงหาคม 2566
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิคเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี และอายุ 18 ปี โดยมี คุณวิภาวี คมคาย ผู้ช่วย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณพรพนิต ผดุงสงฆ์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด คุณณภัทร คงอ่อน ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย และคุณสมาภรณ์ ครุฑธา ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิดงาน  โดย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันอีกด้วย

       สำหรับการแข่งขันเต้นแอโรบิคเยาวชนครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านนันทนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน และรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี

PHOTO GALLERY