PROMOTION &ACTIVITY

ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • 20 - 22 สิงหาคม 2566
  • ชั้น 2 “The Hall”

“การปฐมนิเทศและฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564"
มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2566

PHOTO GALLERY